Vervolgcursus Italiaans

Je hebt bij Mille Parole of elders een basiscursus Italiaans gevolgd. Je wilt je huidige kennis van het Italiaans graag verdiepen. Dit kan door een vervolgcursus Italiaans te volgen bij Mille Parole.

Vanaf september 2022 starten er vervolgcursussen Italiaans.
In een professionele en vriendelijke sfeer kun je een verdiepingsslag maken van je kennis van het Italiaans.

Hoe de samenstelling zal zijn is afhankelijk van de regeringsmaatregelen die per september 2022 gelden. Als er rekening dient te worden gehouden met 1,5 meter afstand, dan kunnen de lessen voortgaan met een aantal van vijf personen. Zijn er weer normale omstandigheden, dan zal de samenstelling van de groep tussen de vijf en negen personen zijn.

Doordat de groep klein is, kan ik iedere deelnemer genoeg persoonlijke aandacht geven. Hierdoor krijg je de kans in relatief korte tijd zoveel mogelijk op te steken.

De lessen worden gegeven op licht gevorderdenniveau (A1 / A2).

De lessen vinden plaats in Ede.

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Italiaans. In de lessen verbreed je je kennis van zowel de spreek- als schrijfvaardigheid van het Italiaans. Ook zal er naar behoefte herhaling plaatsvinden van de basisstof.
De nadruk van de lessen zal liggen op het oefenen van de spreekvaardigheid.

De cursus wordt een keer per week gegeven. De startdatum is afhankelijk van de groep waarbij je wordt ingedeeld. Dit kan zijn in september 2022.

Tarieven
De kosten voor deze cursus zijn:
Cursusgeld (20 lessen van 1,5 uur): € 350,00.
Lesmateriaal, het boek ‘Espresso 1’*: € 27,50.

Het totaalbedrag van € 377,50 dien je uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te storten op rekeningnummer:
NL13 INGB 0005 8279 34 t.n.v. Mille Parole, o.v.v. je naam en de cursusnaam ‘Italiaans voor gevorderden – september 2022’.
*Het boek ontvang je de eerste les. Voor het maken van aantekeningen, vraag ik je pen en papier mee te nemen.
De cursus gaat van start bij voldoende deelnemers. Inschrijvingen zijn pas geldig als het totaalbedrag uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les op bovenstaande rekening is gestort. Bij gemiste lessen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.